De Stichting Thuishuis Amstelveen is op 13 augustus 2009 opgericht en op 17 augustus 2009 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34354206.

 

 De doelstelling van de Stichting is: 

"Het op algemene grondslag en voor alle gezindten bieden van aandacht en nabijheid aan - en het 'er zijn' voor mensen die niet alleen willen of kunnen zijn en/of dreigen te vereenzamen dan wel zich alleen of eenzaam voelen en/of niet alleen willen wonen in de gemeente Amstelveen".

 

Per 1 januari 2012 is aan de Stichting een zgn. ANBI-verklaring afgegeven, zodat giften, donaties en andersoortige bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn.

 

 HET BESTUUR 

 

 Het Bestuur van de Stichting Thuishuis Amstelveen bestaat uit: 

  • Joss Tabak, voorzitter
  • Hugo Bunte, secretaris
  • Wil Sanders, penningmeester

 Ambassadeur: De heer W.G.E. Sinnige

COMITE VAN AANBEVELING 

 

Bij de tot standkoming van het Thuishuis is steun en medewerking verleend door het comite van aanbeveling bestaande uit de volgende leden:

  • Mevrouw Olga Commandeur, Olga Commandeur PROmotions
  • Mr. H. Bellaar, oud-notaris te Amstelveen
  • Mr. A. Böggeman, voorzitter Ondernemersvereniging Amstelveen
  • Drs. J.M.J. Moors, oud-voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland