Logo Thuishuis Amstelveen

Thuishuis Amstelveen

Samen is niet alleen

Plattegrond Thuishuis Amstelveen

Thuishuis Amstelveen

Het thuishuis is een initiatief in Amstelveen om het voor alleenstaanden van 60+ mogelijk te maken op een leuke manier oud te worden. Onze maatschappij individualiseert meer en meer; gezinnen worden kleiner, kinderen woonen vaak niet meer in de buurt van hun ouders en tegelijkertijd streeft de overheid er naar dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn - en dat van anderen. Niet iedereen kan dat even goed. Vooral als er ingrijpende gebeurtenissen plaats hebben gevonden zoals het overlijden van een partner, echtscheiding, pensionering, vermindering van mobiliteit, etc. Mensen kunnen het moeilijk(er) vinden contacten te onderhouden. Vereenzaming ligt dan op de loer en daar wordt niemand beter van. Kwaliteit van leven betekent (ook) behoud van sociaal contact.

Thuishuis Amstelveen: Samen is niet alleen

De Stichting Thuishuis Amstelveen streeft ernaar die mensen te helpen door hen een interactieve en sociale huisvesting te bieden. Daarbij staan veiligheid,, huiselijkheid, gezelligheid en zelfredzaamheid voorop. Het Thuishuis is voor mensen die behalve het hebben van een eigen appartement het ook plezierig vinden om dicht bij anderen te wonen en samen dingen te ondernemen zoals koken, klussen of een kaartje leggen.

Momenteel bevindt u zich op de tijdelijke webpagina van Thuishuis Amstelveen. Aan een nieuwe website wordt hard gewerkt, deze zal binnenkort worden gepubliceerd.

De Stichting

De Stichting Thuishuis Amstelveen is op 13 augustus 2009 opgericht en op 17 augustus 2009 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34354206.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is:

"Het op algemene grondslag en voor alle gezindten bieden van aandacht en nabijheid aan - en het 'er zijn' voor mensen die niet alleen willen of kunnen zijn en/of dreigen te vereenzamen dan wel zich alleen of eenzaam voelen en/of niet alleen willen wonen in de gemeente Amstelveen".

Per 1 januari 2012 is aan de Stichting een zgn. ANBI-verklaring afgegeven, zodat giften, donaties en andersoortige bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn.

Het bestuur

Het Bestuur van de Stichting Thuishuis Amstelveen bestaat uit:

  • Joss Tabak, voorzitter
  • Hugo Bunte, secretaris
  • Wil Sanders, penningmeester
  • Ambassadeur: De heer W.G.E. Sinnige

Comité van Aanbeveling

Bij de tot standkoming van het Thuishuis is steun en medewerking verleend door het comite van aanbeveling bestaande uit de volgende leden:

  • Mevrouw Olga Commandeur, Olga Commandeur PROmotions
  • Mr. H. Bellaar, oud-notaris te Amstelveen
  • Mr. A. Böggeman, voorzitter Ondernemersvereniging Amstelveen
  • Drs. J.M.J. Moors, oud-voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland

Impressie

Impressie Thuishuis Amstelveen (foto1) Impressie Thuishuis Amstelveen (foto2)